پل بزرگراهی دریاچه ارومیه

جزئیات پروژه

این پروژه به علت بستر لجنی آن که ضخامتی بین 15 تا 25 متر داشته و ظرفیت باربری آن عملا ناچیز است و هر نوع خاکریز و سازه در آن فرو میرود یکی از مشکل ترین پروژه های آبی کشور محسوب میشود .

وضعیت اجرایی

پایان ساخت در دهه 70

محل ساخت

دریاچه ارومیه

هدف

ساخت پل بزرگراهی

fa_IRPersian