پروژه سد مخزنی گیلانغرب

جزئیات پروژه

  • سد خاکی با هسته رسی
  • ارتفاع از روی پی 58 متر
  • طول تاج 755 متر
  • حجم مخزن 19.5 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 2575000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 930 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 932 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 1200 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1388

محل ساخت

استان کرمانشاه

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian