پروژه سد مخزنی گیلانغرب

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1388

محل ساخت

استان کرمانشاه

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian