پروژه سد تنظیمی گوزون

جزئیات پروژه

  • سد تنظیمی دریچه دار
  • ارتفاع از روی پی 18.7 متر
  • طول تاج 280 متر
  • حجم مخزن 0.45 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 11485 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 900 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1239 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 5300 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1391

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian