پروژه سد مخزنی گلورد

جزئیات پروژه

  • سد CFRD – رویه بتنی
  • ارتفاع از روی پی 115 متر
  • طول تاج 285 متر
  • حجم مخزن 120 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 235000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 930 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 733 متر
  • شبکه ثقلی
  • 10500 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت آب منطقه ای مازندران

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1399

محل ساخت

استان مازندران

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian