پروژه سد مخزنی کمانه

جزئیات پروژه

  • سد سنگریزه ای ECRD
  • ارتفاع از روی پی 48 متر
  • طول تاج 209 متر
  • حجم مخزن 4.6 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 331472 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 80 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 2563 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 700 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت آب منطقه ای اصفهان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1387

محل ساخت

استان اصفهان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian