پروژه سد مخزنی کالپوش

جزئیات پروژه

  • سد ECRD - سنگریزه ای قوسی
  • ارتفاع از روی پی 40 متر
  • طول تاج 273 متر
  • حجم مخزن 16.7 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 380000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 92 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1351 متر
  • خط انتقال آب و شبکه تحت فشار
  • 1000 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت آب منطقه ای سمنان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1391

محل ساخت

استان سمنان

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian