پروژه سد مخزنی هایقر

جزئیات پروژه

  • سد RCC قوسی با نیروگاه
  • ارتفاع از روی پی 91 متر
  • طول تاج 253 متر
  • حجم مخزن 227 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 300000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 3762 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1175 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 4500 هکتار اراضی تحت پوشش
  • 16 مگا وات توان تولید نیروگاه

کارفرما : شرکت آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال اتمام در سال 1399

محل ساخت

استان فارس

هدف

تنظیم آب شرب و کشاورزی و صنعت

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian