پروژه سد مخزنی میدانک

جزئیات پروژه

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1386

محل ساخت

استان اصفهان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian