پروژه سد مخزنی میدانک

جزئیات پروژه

  • سد خاکی
  • ارتفاع از روی پی 32 متر
  • طول تاج 320 متر
  • حجم مخزن 3 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 322020 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 171 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 2612.5 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 1200 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1386

محل ساخت

استان اصفهان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian