پروژه سد مخزنی قدرونی

جزئیات پروژه

  • سد بتنی RCC
  • ارتفاع از روی پی 44 متر
  • طول تاج 372 متر
  • حجم مخزن 35 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 106000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 850 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1712 متر
  • خط انتقال آب

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1394

محل ساخت

استان کرمان

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian