پروژه سد مخزنی سیازاخ

جزئیات پروژه

  • سد سنگریزه ای ECRD
  • ارتفاع از روی پی 84 متر
  • طول تاج 285 متر
  • حجم مخزن 230 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 1897065 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 2650 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1828.5 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 22000 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1398

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian