پروژه سد مخزنی سورال

جزئیات پروژه

  • سد ٍECRD-سنگریزه ای
  • ارتفاع از روی پی 45 متر
  • طول تاج 240 متر
  • حجم مخزن 11.5 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 312000 متر مکعب
  • 192 متر مکعب بر ثانیه حجم تخلیه سرریز
  • تراز نرمال دریاچه 2027 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 1200 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال بهره بردازی از سال 1390

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian