پروژه سد مخزنی سلیمانشاه

جزئیات پروژه

  • خاکی با هسته رسی
  • ارتفاع از روی پی 44 متر
  • طول تاج 1277 متر
  • حجم مخزن 51.5 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 1712000 متر مکعب
  • 1510 متر مکعب بر ثانیه حجم تخلیه سرریز
  • تراز نرمال دریاچه 1730 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 5200 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

وضعیت اجرایی

در حال بهره بردازی از سال 1386

محل ساخت

استان کرمانشاه

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian