پروژه سد مخزنی زیویه

جزئیات پروژه

  • سد خاکی با هسته رسی
  • ارتفاع از روی پی 52.1 متر
  • طول تاج 560 متر
  • حجم مخزن 18 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 1150000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 180 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1585 متر
  • شبکه ثقلی
  • 2500 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1389

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian