پروژه سد رواندوز

جزئیات پروژه

مطالعات مرحله اول

وضعیت اجرایی

-

محل ساخت

کشور عراق

هدف

-

fa_IRPersian