پروژه سد مخرنی رمشت

جزئیات پروژه

  • سد خاکی همگن GC
  • ارتفاع از روی پی 36 متر
  • طول تاج 330 متر
  • حجم مخزن 6.5 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 680000 متر مکعب
  • 105 متر مکعب بر ثانیه حجم تخلیه سرریز
  • تراز نرمال دریاچه 1742 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 800 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

در حال تکمیل​

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian