پروژه سد مخزنی دریک

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1388

محل ساخت

استان آذربایجان غربی

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian