پروژه سد مخزنی داراب

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

تکمیل نهایی در سال 1399

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین آب کشاورزی ، شرب و صنعت

fa_IRPersian