پروژه سد تنظیمی خسویه

جزئیات پروژه

  • سد CVC+RCC بتنی
  • ارتفاع از روی پی 25 متر
  • طول تاج 160 متر
  • حجم مخزن 16 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 28372 متر مکعب
  • 571 متر مکعب بر ثانیه حجم تخلیه سرریز
  • تراز نرمال دریاچه 1058.50 متر

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1387

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین منابع آب زیرزمینی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian