پروژه سد مخزنی تنگاب

جزئیات پروژه

  • سد سنگریزه ای ECRD
  • ارتفاع از روی پی 55 متر
  • طول تاج 270 متر
  • حجم مخزن 140 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 1121215 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 3000 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1447 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 7800 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از 1389

محل ساخت

استان فارس

هدف

تامین آب شرب و کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian