پروژه سد مخزنی بافت

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1389

محل ساخت

استان کرمان

هدف

تامین آب کشاورزی و شرب

fa_IRPersian