پروژه سد مخزنی امیرآباد

جزئیات پروژه

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

سال شروع ساخت 1390

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian