پروژه سد مخزنی امیرآباد

جزئیات پروژه

  • سد خاکی همگن GC
  • ارتفاع از روی پی 35 متر
  • طول تاج 250 متر
  • حجم مخزن 5.5 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 470000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 102 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 1781 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 800 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

وضعیت اجرایی

سال شروع ساخت 1390

محل ساخت

استان کردستان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian