پروژه سد مخزنی آغچه

جزئیات پروژه

  • سد خاکی با هسته رسی
  • ارتفاع از روی پی 36.5 متر
  • طول تاج 525 متر
  • حجم مخزن 3.3 میلیون متر مکعب
  • حجم بدنه 510000 متر مکعب
  • حجم تخلیه سرریز 3.5 متر مکعب بر ثانیه
  • تراز نرمال دریاچه 2573 متر
  • شبکه تحت فشار
  • 700 هکتار اراضی تحت پوشش

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

وضعیت اجرایی

در حال بهره برداری از سال 1387

محل ساخت

استان اصفهان

هدف

تامین آب کشاورزی

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian