پروژه آب رسانی به چرمشهر سالاریه

تامین آب و اجرای شبکه سیستم آب رسانی و شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر - سالاریه

شهرک صنعتی سالاریه دارای تعداد واحدهای صنعتی مهمی بیش از 210 بنگاه می شود که بخشی از آن مورد استفاده واقع شده اما در مورد شهرک صنعتی چرمشهر که انتقالی دباغی های مختلف داخل شهر تهران به آنجا منتقل شد تاسیسات زیربنایی مربوط به تامین آب شبکه توزیع آب بین کارگاه های مختلف کارخانه های چرم سازی و خیابان های بین این کارخانه ها مسیر عبور خطوط توزیع آب  بوده است که توسط مهندسان مشاور آبنیرو طراحی و اجرا شد. 

شبکه جمع آوری و فاضلاب این شهرک صنعتی به بیش از 175 بنگاه یا کارخانه چرم سازی در آن میباشد احداث شد.

جمع آوری فاضلاب این کارخانه ها به علت کار با پوست و روده و سایر قسمت های مشکل آفرین در جریان استفاده از لوله برای این کانال ها نه صحیح بوده و نه از منطق مهندسی نگهداری و بهره برداری برخوردار بوده لذا با توجه به بالا سطح آب زیرزمینی که از آب شدیدا شور تشکیل می شده حفاری و به صورت یک تونل کوچک مقیاس با یک کانال به ابعاد 40 در 50 سانتیمتر در کنار آن که میسر بوده و اجرای عایقبندی تمامی کانال ها از سیستم قیرگونی دولایه و ملات سیمان حفاظتی روی آن استفاده شده و با منهول های تقریبا بزرگ قطر مسئله حمل و نقل اجسام سست و بزرگ ابعاد رامی توان از درون انشعابات استخراج نمود.

مشکل اساسی تامین آب شیرین که برای شستشوی چرم ها مورد نیاز می باشد ارائه شود غیر قابل حل سیستم کارفرمایی محسوب می شد تا اینکه مشاور از طریق جست و جو و کنکاش زمین آبشناسی هیدروژئولوژی و اجرای ژئوفیزیکی مسیر میدانگاه ترمینال قدیمی و مدفون رودخانه جاجرود را با جستجوهای زیاد پیدا نمود و چون منبع آب شیرین همین مجرا در عمق آن بین 80 تا 90 متر در اعماق زمین منطقه بود با خرید اراضی منطقه مربوطه و اینکه آب شیرین در آن ناحیه نادر بود، حفاری های اکتشافی پنج حلقه چاه تا عمق 150 تا 160 متر با قطر 1 متر انجام شد و در این میدان چاه ها شبکه جمع و اجرای یک خط لوله کلکتور با ظرفیت 550 لیتر بر ثانیه تامین و با خط انتقال حدود 10 کیلومتر و عبور از دو رودخانه شور و فاضلاب انتهای رودخانه کرج مسیر عبور نموده و به منطقه چرمشهر با لوله فی 600 آب شیرین قابل شرب تامین شد.

وضعیت اجرایی

اجرا شده در سال 1373

محل ساخت

چرمشهر - سالاریه

هدف

تامین آب شیرین

fa_IRPersian